Bạn đang ở đây

Chức năng mới

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của ncchieu

Để đáp lời yêu cầu của các thành viên, những chức năng mới đã được thêm vào HHHH. Những trang Blog trên website HHHH cũ dược thay thế bằng 3 thể loại mới trên diễn đàn là THƠ VĂN và HOẠ.
Từ nay thành viên chúng ta có thể gửi các tác phẩm NHẠC cũng như THƠ, VĂN và HOẠ lên diễn đàn.
Trang Hát Hay Không Bằng Hay Hát vẫn là trang nhạc quen thuộc của chúng ta, nhưng sẽ được điểm tô thêm bằng những thể loại nghệ thuật khác.

Ngô Càn Chiếu

Ảnh của ncchieu

Từ nay để gửi nhạc nền lên HHHH, chọn thể loại "Nhạc nền" khi điền vào mẫu đăng nhạc.
Những bài nhạc nền "Chưa có" trước đây vẫn còn được giữ trong phần Nhạc và có thể được tìm thấy bằng cách vào "Tìm Kiếm" / "Ca sĩ" / "Chưa có" (đừơng chuyền : http://hathaykhongbanghayhat.org/?q=nhac-allcs/ch%C6%B0a%20c%C3%B3 )
Để thống nhất trang nhạc và tiện việc tìm kiếm, xin các ACE đã gửi nhạc nền trước đây hãy dành chút thì giờ chuyển những bài nhạc nền sang hệ thống mới bằng cách vào bài hát Chưa Có của mình, và Sửa Thể loại lại thành Nhạc Nền.

Ngô Càn Chiếu
Admin hathaykhongbanghayhat.org
http://www.ngocanchieu.net
http://facebook.com/ngocanchieu

Ảnh của ncchieu

Theo lời góp ý của anh Nguyễn Minh Châu, mình sửa lại Nhạc Nền thành Nhạc Hoà Tấu.
Khi gửi bài Nhạc Hoà Tấu, nếu bài hoà tấu có melody đi chung thì ghi "Nhạc hoà tấu" trong mục "Ca sĩ"
Còn nếu đó là bài nhạc nền (để thu thêm tiếng hát) thì ghi rõ là "Nhạc nền" trong mục "Ca sĩ".
Cảm ơn anh Nguyễn Minh Châu đã nhắc nhở.
Ngô Càn Chiếu

Ngô Càn Chiếu
Admin hathaykhongbanghayhat.org
http://www.ngocanchieu.net
http://facebook.com/ngocanchieu

Gửi bài vào mạng xã hội