Bạn đang ở đây

Mừng Chúa Giáng Sinh - Kyra

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng
Thể loại: 
Ca sĩ: 
Kyra
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Vũ_Thế_Dũng
Lời ca: 
Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp
Hoà âm: 
Vũ_Thế_Dũng

Cảm nhận

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng


Ngưỡng mộ tiếng hát Kyra Nguyên. GoodSuper


Dance 4 Kyra Rose
Dance 4 Cao Ngọc Dung Rose
Dance 4 Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp Rose
Dance 4 Cao Ngọc Dung Rose
Ảnh của vietv4kevin

Merry Xmax and Happy New year...Love you all thank you!

Ca sĩ: Kyraheart

Nhạc sĩ / Tác giả: Cao Ngọc Dungyes

Lời ca: Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệpyes

Hoà âm: Cao Ngọc Dungyes

Gửi bài vào mạng xã hội