Bạn đang ở đây

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Nhạc phẩm mới

19/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Lý Hùng , Mai Anh Tuấn , Mai Anh Tuấn , Quang Đạt
19/02/18 , camha giới thiệu , Cẫm Hà , Trương Thị Thanh Tâm ,
18/02/18 , tuyetPhan giới thiệu với CHÂU THÙY DƯƠNG , TUYẾT PHAN , TUYẾT PHAN , VÕ CÔNG DIỆN
17/02/18 , vietv4kevin giới thiệu với vnguyen , kevinnguyen , kevinnguyen , kevinnguyen
17/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Bebequebec Bebe , T.Tran. , T.Tran. , T.Tran.
16/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Huy Thế , Võ Vĩnh Thuận , ,
14/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Cẩm Ngọc , Ngô Thụy Miên , ,
14/02/18 , haianhyeunhacvietnam giới thiệu với Hải Anh , Hải Anh , Hải Anh , Hải Anh
14/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Nam Phương , Thi Quân , Thi Quân , YCH Studio
13/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Phiêu Bồng , Hoàng Nguyên , ,
13/02/18 , cambinh giới thiệu với Cẩm Bình , Hoàng Trọng , ,
13/02/18 , nguyen thanh ngoc giới thiệu với Thanh Ngọc , Thanh Ngọc , Anh Tuấn , Thanh Ngọc
13/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Bebequebec Bebe , Minh Ky Le Dinh. , Minh Ky Le Dinh. , Minh Ky Le Dinh.
10/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Thu Hoài Nguyễn , Mai Anh Tuấn , Mai Anh Tuấn , Quang Đạt
10/02/18 , vietv4kevin giới thiệu với vnguyen , kevinnguyen , kevinnguyen , kevinnguyen
09/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Bebequebec Bebe , Từ Vũ. , Từ Vũ. , Từ Vũ.
08/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Quôc Duy , Võ Vĩnh Thuận , ,
08/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với NAM PHƯƠNG , NGÔ CÀN CHIẾU , ,
07/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Phạm Đình Trung , Ngô Càn Chiếu , ,
06/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Thao Ho , Thao Ho , Phan Mạnh Thu , Đăng Lâm Nguyện
06/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Clara Ngô , Mai Anh Tuấn , Mai Anh Tuấn , Quang Đạt
06/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Phượng Quỳnh , Võ Vĩnh Thuận , ,
06/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với QUỲNH DAO , NGÔ CÀN CHIẾU , NGÔ CÀN CHIẾU , VŨ THẾ DŨNG
06/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Bebequebec Bebe , T.Tran. , T.Tran. , T.Tran.
06/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với NGÔ CÀN CHIẾU , NGÔ CÀN CHIẾU , ,
04/02/18 , cambinh giới thiệu với Cẩm Bình , Ngô Thụy Miên , ,
03/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Tiếng Hát MyHanh Lai , Trịnh Công Sơn , ,
02/02/18 , hathayhayhat giới thiệu với Cẩm Hương , Mai Anh Tuấn , Mai Anh Tuấn , Quang Đạt
31/01/18 , hathayhayhat giới thiệu với Thùy Dương , Võ Vĩnh Thuận , ,
31/01/18 , Vũ_Thế_Dũng giới thiệu với Khánh Vy , Vinh Bằng , Mạc Ẩn , Vũ_Thế_Dũng
31/01/18 , nguyen thanh ngoc giới thiệu với Thanh Ngọc , Thanh Ngọc , Thanh Ngọc , Thanh Ngọc
30/01/18 , hathayhayhat giới thiệu với Phượng Quỳnh , Võ Vĩnh Thuận , ,
30/01/18 , hathayhayhat giới thiệu với Cẩm Hương , Đức Trí , ,
29/01/18 , hathayhayhat giới thiệu với Mạnh Tuấn , Mai Anh Tuấn , Mai Anh Tuấn , Quang Đạt
28/01/18 , haianhyeunhacvietnam giới thiệu với Hải Anh , Hải Anh , Hải Anh , Hải Anh
28/01/18 , hathayhayhat giới thiệu với Tiếng Hát MyHanh Lai , Tuấn Khanh , ,
27/01/18 , hathayhayhat giới thiệu với Binh Lê , Võ Vĩnh Thuận , ,
27/01/18 , hathayhayhat giới thiệu với Bebequebec Bebe , T.Tran. , T.Tran. , T.Tran.
26/01/18 , hathayhayhat giới thiệu với Bebequebec Bebe , T.Tran. , T.Tran. , T.Tran.
25/01/18 , cambinh giới thiệu với Cẩm Bình , Trịnh Công Sơn , ,

Trang

Cảm nhận

Trần Hải Bằng: Bài hát rất hay qua...
DòngNhạc Vũ Hữu Toàn: Cám ơn Anh.    
Phạm Chinh Đông: Cam Binh va PCD cam...

Gửi bài vào mạng xã hội