Bạn đang ở đây

Tác phẩm mới

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 24/05/18
Ca sĩ : Thuỳ An
Nhạc sĩ : Phạm Hồng Ân
Ca từ : Phạm Hồng Ân
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
Nội dung :

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 23/05/18
Ca sĩ : Thuỳ An
Nhạc sĩ : Vũ_Thế_Dũng
Ca từ : An Nguyên
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
Nội dung :

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 21/05/18
Ca sĩ : Thuỳ An
Nhạc sĩ : Tạ Trường Giang
Ca từ : Tạ Trường Giang
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
Nội dung :

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 20/05/18
Ca sĩ : Quang Châu
Nhạc sĩ : Vũ_Thế_Dũng
Ca từ : An Nguyên
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
Nội dung :

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 20/05/18
Ca sĩ : Cẩm Vân Nguyễn
Nhạc sĩ : Vũ_Thế_Dũng
Ca từ : Thuyền Thu
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
không có.
Nội dung :

Trần Hải Bằng đã gửi ngày 19/05/18
Ca sĩ : Khánh Vy
Nhạc sĩ : Trần hải Bằng
Ca từ : Khang Nhii
Hoà âm : Trần Hải Bằng
không có.
Nội dung :

Trở lại không gian âm nhạc HHKBHH với ca khuc được phổ từ thơ của Khang Nhi
Các bạn cùng nghe cho vui nhé!
HB

nguyen thanh ngoc đã gửi ngày 18/05/18
Ca sĩ : Thanh Ngọc
Nhạc sĩ : Thanh Ngọc
Ca từ : Thanh Ngọc
Hoà âm : Thanh Ngọc
g_43.jpeg (58.08 KB)
Nội dung :

Valeria, Il Sole Mio! 
( Dedicato a Valeria )
Thanh Ngoc

Sei tu, la mia ragione della mia vita
Sei tu, l'unica donna che sogno da vent'anni
Mi sento mio cuore battere forte ogni volta che sei vicino a me
                            ......

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 17/05/18
Ca sĩ : Thuỳ An
Nhạc sĩ : LMST 2009
Ca từ : Lâm Sông Đồng
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
không có.
Nội dung :

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 17/05/18
Ca sĩ : Thuỳ An
Nhạc sĩ : Lê Hữu Nghĩa
Ca từ : Lê Hữu Nghĩa
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
Nội dung :

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 16/05/18
Ca sĩ : Thuỳ An
Nhạc sĩ : Lê Hữu Nghĩa
Ca từ : CGQ
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
Nội dung :

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 14/05/18
Ca sĩ : Thuỳ An
Nhạc sĩ : Nguyễn Thành Nhân
Ca từ : Nguyễn Thành Nhân
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
Nội dung :

Vũ_Thế_Dũng đã gửi ngày 12/05/18
Ca sĩ : Thuỳ An
Nhạc sĩ : Lương Ty
Ca từ : Lương Ty
Hoà âm : Vũ_Thế_Dũng
Nội dung :

Trang

Gửi bài vào mạng xã hội