Bạn đang ở đây

Gởi Cánh Chim Bằng

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng
Thể loại: 
Ca sĩ: 
Trung Hiếu
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Huỳnh Trọng Tâm
Lời ca: 
Diệp Thy
Hoà âm: 
Vũ_Thế_Dũng
Nhạc mp3: 

.

Nhạc bản - Minh họa: 

Cảm nhận

Ảnh của Cẩm Ngọc

Gởi Cánh Chim Bằng SuperSuper
Trình bày:Trung Hiếu ThumbsThumbs
Thankyou anh Cao Ngọc Dung giới thiệu bài hát hay qua giọng hát Trung Hiếu ClapClapClapClapClap
cheerscheerscheers

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng

Cảm ơn quý anh chị em đã ghé nghe nhạc và tặng cho đôi dòng cảm nhận đẹp :Thankyou

Thankyou Cambinh Rose
Thankyou Anh JimmyDieu Rose
Thankyou Mua_thu71 Rose
Thankyou NgocLongBach Rose
Thankyou Quỳnh Dao Rose
Thankyou Anh Thi Quân Rose
Thankyou Bạn Tristesse Rose
Thankyou Vietv4kevin Rose
Thankyou Anh Võ Vĩnh Thuận Rose
Thankyou anh Trường Định Rose

Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui tươi ! :Cheer

Ảnh của Tristesse

Tris vào muộn tặng tim#9 nha nhạc sĩ hoà âm Cao Ngọc Dung <=== tên ni đẹp vì đặc biệt mà 1grin
Trung Hiếu hát ấm và ngọt quá rất hay ClapClapClap
Tris Thankyou nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm & Diệp Thy nha ClapClapClapThankyouRose

Rose Gởi Cánh Chim Bằng
Rose Trình bày: Trung Hiếu
Rose Nhạc: Huỳnh Trọng Tâm
Rose Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Rose Lời: Diệp Thy


Người Đi Tìm Mộng
http://hathaykhongbanghayhat.org/audio/by/lyricist/tristesse

Người đi tìm mộng

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng

Ảnh của NgocLongBach

Gởi Cánh Chim Bằng ThumbsThumbsThumbsThumbs
Trình bày: Trung Hiếu ThumbsThumbsThumbsThumbs
Nhạc: Huỳnh Trọng Tâm ThumbsThumbsThumbsThumbs
Hòa âm: Cao Ngọc Dung ThumbsThumbsThumbsThumbs
Lời: Diệp Thy RoseRoseRoseRose

Cám ơn anh Cao Ngoc Dung giới thiệu một ca khúc thật hay.......

ClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers

Ảnh của JimmyDieu

Gởi Cánh Chim Bằng

Trình bày: Trung Hiếu ClapClapClapClap
Nhạc: Huỳnh Trọng Tâm ThumbsThumbsThumbsThumbs
Hòa âm: Cao Ngọc Dung ClapClapClapClap
Lời: Diệp Thy RoseRoseRoseRose

nhạc hay ... bravo toàn ban cheerscheerscheerscheers

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng

Ảnh của cambinh

Ca khúc tuyệt vời qua giọng hát
Trung Hiếu và hòa âm anh Cao Ngọc Dung.
SuperSuperSuper
RoseRoseRoseRoseRoseRoseRose
cheerscheerscheers

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng

Ảnh của QUYNHDAO

Bài Rumba rất tuyệt với tiếng hát Trung Hiếu và hoà âm của anh CND ThumbsThumbsThumbsThumbs

Gởi Cánh Chim Bằng SuperSuperSuperSuper

Trình bày: Trung Hiếu Rose

Nhạc: Huỳnh Trọng Tâm Rose

Hòa âm: Cao Ngọc Dung Rose

Lời: Diệp Thy Rose

Photobucket

Ảnh của vietv4kevin

so beautiful ...mix clear sharp cheerscheerscheers
Trình bày: Trung Hiếu RoseRoseRose
Nhạc: Huỳnh Trọng Tâm RoseRoseRose
Hòa âm: Cao Ngọc Dung RoseRoseRose
Lời: Diệp Thy RoseRoseRoseRose

Ảnh của Zhilan

ghé thăm anh, hòa âm cao thủ.
chiều vui vui, anh mến.
văn nghệ lai rai thưởng thức... cheers
Trường

Ảnh của thiquan

Cảm ơn anh Cao Ngọc Dung giới thiệu một ca khúc mới và hay SuperSuperSuper
Trình bày: Trung Hiếu ClapClapClap
Nhạc: Huỳnh Trọng Tâm ClapClapClap
Hòa âm: Cao Ngọc Dung ClapClapClap
Lời: Diệp Thy ClapClapClap
cheerscheerscheerscheerscheers
RoseRoseRoseRoseRoseRose

Ảnh của vovinhthuan

Thankyou Anh Cao Ngọc Dung cho thường thức một tình khúc rất hay
với giọng hát của Trung Hiếu Rose
RoseThumbsSuperSuperThumbsRose

Ảnh của mua_thu71

hay lắm anh Cao Ngọc Dung ah! hôm nào có bài mới nhờ anh hòa âm nha! SuperRoseRoseRosecheerscheersThankyou

Gửi bài vào mạng xã hội