Bạn đang ở đây

Hoa biển

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của vietv4kevin
Thể loại: 
Ca sĩ: 
The Mommy
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Trần Thiện Thanh
Hoà âm: 
Kevinnguyen
Nhạc mp3: 

Cảm nhận

Ảnh của Gia Nhi GYN

Hoa Biển RoseRoseRoseRoseRose
Trình bày: The Mommy ClapClapClapClapClapClapRoseRoseRoseRoseRoseRose
Nhạc: Trần Thiện Thanh RoseRoseRoseRoseRoseRose
Hòa âm: Kevinnguyen RoseRoseRoseRoseRose
Thankyou

Ảnh của Tristesse

Kevin tài quá remix nhạc Trần Thiện Thanh quá độc đáo nghe thích lắm Kevin ClapClapClapRoseKissSuper

Rose Hoa Biển
Rose Trình bày: The Mommy
Rose Nhạc: Trần Thiện Thanh
Rose Hòa âm: Kevinnguyen


Người Đi Tìm Mộng
http://hathaykhongbanghayhat.org/audio/by/lyricist/tristesse

Người đi tìm mộng

Ảnh của Kimjormi

wow nhạc remix hay quá anh Kevin....thật là độc đáo và đặc biệt RoseRoseRoseSuperSuperSuperSupercheerscheerscheerscheers

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng

Bài hát quen mà chơi kiểu mới nghe ... quá phê Vietv4kevin ơi ! ThankyouThumbsWink
Tặng hoa nghệ sĩ : The Mommy Rose , Trần Thiện Thanh Rose , Kevinnguyen Rosecheerscheers

Ảnh của pn

Hoa biển SuperSuperClapClapClap
Ghé thăm Kevin,
chúc mừng và tặng hoa ban nhạc
Trình bày: The Mommy RoseRoseRose
Nhạc: Trần Thiện Thanh RoseRoseRose
Hòa âm: Kevinnguyen RoseRoseRose
cheerscheersThankyouThankyouHello

Ảnh của cambinh

Giọng hát thật hay với hòa âm tuyệt lắm anh Kevin ơi!
SuperSuperSuper
RosecheersRoseRoseRosecheersRoseHello

Ảnh của vovinhthuan

Rose Hoa biển Rose
Trình bày: The Mommy
Nhạc: Trần Thiện Thanh
Hòa âm: Kevinnguyen
Thankyou Kevin làm hòa âm hay qúa, với giọng hát của The Mommy rát tuyệt vời RoseRoseThumbsSuperSuperThumbsRose

Ảnh của vietv4kevin

Chân thành cảm ta anh chị ghé ngang cổ vx cho ..Mâmma ThankyouThankyouWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink
ThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyouThankyou
Have a nice day you all

Ảnh của thiquan

Hoa biển SuperSuperSuperSuper
Trình bày: The Mommy ClapClapClap
Nhạc: Trần Thiện Thanh ClapClapClap
Hòa âm: Kevinnguyen ClapClapClap
cheerscheerscheerscheerscheers
cheerscheerscheerscheerscheers

Ảnh của ncchieu

Ghé tặng hoa ban nhạc ThumbsRoseSuper

Trình bày: The Mommy RoseRose
Nhạc: Trần Thiện Thanh RoseRose
Hòa âm: Kevinnguyen RoseRose

cheerscheerscheerscheers

Ngô Càn Chiếu
Nhạc : http://www.ngocanchieu.net
FB : http://www.facebook.com/NhacNgoCanChieu

Ngô Càn Chiếu
Admin hathaykhongbanghayhat.org
http://www.ngocanchieu.net
http://facebook.com/ngocanchieu

Ảnh của vinh huy

Trình bày: The Mommy
RoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRose
RoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRose
Nhạc: Trần Thiện Thanh SuperSuperSuper
Hòa âm: Kevinnguyen SuperSuperSuper
Giọng ca cứ thong thả trôi như Hoa Biển với nhạc nền, rất hay Supercheerscheerscheerscheerscheers

Ảnh của Bich Thuy Hoang

Hoa Biển RoseRoseRoseRose
Trình bày: The Mommy ClapClapClap
Nhạc: Trần Thiện Thanh SuperSuperSuper

Ảnh của NgocLongBach

Hoa biển ThumbsThumbsThumbsThumbs
Trình bày: The Mommy RoseRoseRoseRose
Nhạc: Trần Thiện Thanh ThumbsThumbsThumbsThumbs
Hòa âm: Kevinnguyen ThumbsThumbsThumbsThumbs

ClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClap
RoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRose
RoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRose
RoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRose
cheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers

Ảnh của QUYNHDAO

Giọng hát The Mommy nghe quen quen WinkWink
Hoà âm và mix nhạc độc đáo lắm Kevin Thumbs

Hoa biển SuperSuperSuperSuper

Trình bày: The Mommy Rose

Nhạc: Trần Thiện Thanh Rose

Hòa âm: Kevinnguyen Rose

Photobucket

Gửi bài vào mạng xã hội