Bạn đang ở đây

Buồn Ơi Chào Em

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng
Thể loại: 
Ca sĩ: 
Tâm Thư
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Nghiêu Minh
Lời ca: 
Nghiêu Minh
Hoà âm: 
Vũ_Thế_Dũng
Nhạc mp3: 

Buồn ơi chào em

Nhạc bản - Minh họa: 

Cảm nhận

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng

Thay mặt nhạc sĩ Nghiêu Minh, ca sĩ Tâm Thư cùng toàn ban , xin chân thành cảm ơn quý anh chị em đã ghé nghe nhạc và tặng cho đôi dòng cảm nhận đẹp :Thankyou

Thankyou Anh JimmyDieu Rose
Thankyou NgocLongBach Rose
Thankyou Quỳnh Dao Rose
Thankyou Vietv4kevin Rose
Chúc quý vị và gia đình luôn sức khoẻ , hạnh phúc ! :Cheer

Ảnh của NgocLongBach

Buồn Ơi Chào Em ThumbsThumbsThumbsThumbs
Trình bày: Tâm Thư ClapClapClapClapRoseRoseRoseRose
Nhạc: Nghiêu Minh ThumbsThumbsThumbsThumbs
Hòa âm: Cao Ngọc Dung ThumbsThumbsThumbsThumbs
Lời: Nghiêu Minh ThumbsThumbsThumbsThumbs

Ảnh của vietv4kevin

Trình bày: Tâm Thư RoseRoseRoseRose
Nhạc: Nghiêu Minh SuperSuperSuperSuper
Hòa âm: Cao Ngọc Dung ThankyouThankyouThankyou
Lời: Nghiêu Minh SuperSuperSuperSuper

Ảnh của JimmyDieu

Buồn Ơi Chào Em

Trình bày: Tâm Thư RoseRoseRoseRose
Nhạc: Nghiêu Minh ThumbsThumbsThumbsThumbs
Hòa âm: Cao Ngọc Dung ThumbsThumbsThumbsThumbs
Lời: Nghiêu Minh ClapClapClapClap

Bravo toàn ban ... cheerscheerscheerscheers

Ảnh của QUYNHDAO

Cảm ơn toàn ban cho thưởng thức một bài nhạc rất hay ThumbsThumbsThumbsThumbs

Buồn Ơi Chào Em SuperSuperSuperSuper

Trình bày: Tâm Thư Rose

Nhạc: Nghiêu Minh Rose

Hòa âm: Cao Ngọc Dung Rose

Lời: Nghiêu Minh Rose

Photobucket

Gửi bài vào mạng xã hội