Bạn đang ở đây

Mùa Thu Mong Manh

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của Mai Dang
Thể loại: 
Ca sĩ: 
Mai Ly
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Mai Đằng
Lời ca: 
Quách Như Nguyệt
Hoà âm: 
Đỗ Hải
Nhạc mp3: 

Nhạc Mai Đằng
Thơ Như Nguyệt

Nhạc bản - Minh họa: 

Cảm nhận

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng

Chúc mừng và cảm ơn nhạc sĩ Mai Đằng, ca sĩ Mai Ly cùng toàn ban đã thể hiện bài hát thật xuất sắc.


Kiss 3 Mai Ly Rose
Kiss 3 Mai Đằng Rose
Kiss 3 Quách Như Nguyệt Rose
Kiss 3 Đỗ Hải Rose

Gửi bài vào mạng xã hội