Bạn đang ở đây

Giòng Lại Giang

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của Mai Dang
Thể loại: 
Ca sĩ: 
Anh Thơ
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Mai Đằng
Lời ca: 
HTBT
Hoà âm: 
Nguyên Đạt

Thơ: HTBT
Nhạc: Mai Đằng

Cảm nhận

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng


Thơ hay, nhạc đẹp
Cảm ơn MAI DANG ! Good


Anh Thơ Rose
Mai Đằng Rose
HTBT Rose
Nguyên Đạt Rose

Gửi bài vào mạng xã hội