Bạn đang ở đây

Khúc Kinh Cầu

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng
Thể loại: 
Ca sĩ: 
Tâm Thư
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Bằng Giang
Lời ca: 
Lâm Sông Đồng
Hoà âm: 
Vũ_Thế_Dũng
Nhạc mp3: 

.

Nhạc bản - Minh họa: 

Cảm nhận

Ảnh của ncchieu

Rose @ Tâm Thư
Super @ Bằng Giang
Thumbs @ Cao Ngọc Dung
Super @ Lâm Sông Đồng

Tặng các bạn vài câu thơ cũ Smile :

Sắc tức là Không, Không tức là Sắc
Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng như Sắc vậy
Hát Hay Hay Hát người nào người nấy
Cũng như tất cả, vừa Sắc vừa Không

Nâng chén rượu này, rượu đỏ Sắc Không
Cạn hết cũng được mà không c̣ạn cũng xong
Còn uống thì chưa xong
Mà xong rồi là đã uống Smile

Tỉnh lặng trong tâm diệt bao ham muốn
Thấm thía trong ta từng giọt hồng hoa
Bát Nhã Ma Ha trong cõi ta bà
Vững tâm, nguyện không một lời ta thán

Trong một sát na, rượu ta cùng cạn Blum 3
Trí huệ uyên nguyên, vui với chúng sanh
Thêm chén này đây, bác ái thụ hành Smile
Tâm giữ vững bền, lìa khỏi bến mê

Yết đế, yết đế ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha
Qua rồi qua rồi, ta đã vượt qua
Tất cả qua đi, đến bờ giác ngộ

Vui thôi nha Smile

Ngô Càn Chiếu
Admin hathaykhongbanghayhat.org
http://www.ngocanchieu.net
http://facebook.com/ngocanchieu

Nghe bé Tâm Thư hát xong lại đọc thơ cũ của anh Ngô Càn Chiếu cảm khái quá bèn vác bài cũ dzô tặng mấy bạn Hug

Ni cô than ... tụng kinh
Buồn
Ma ha bát nhã cội nguồn ... ở đâu
Mới hay mây ở trên đầu
Mưa tuôn xuống đất .... nỗi sầu ... ở đây

An dzui !
RoseRoseRoseRose Tặng bốn người đẹp nà Clap
Biggrin

Ảnh của ncchieu

Cảm ơn anh Lý Quang Chính đã đồng cảm và đã mang thơ vào tặng ... ni cô. Mình cũng xin tặng tiếp vài câu :

"Mưa tuôn xuống đất .... nỗi sầu ... ở đây"
...
Ni cô được tặng thơ hay
Xóa tan sầu não đắng cay ngậm ngùi
Vô ưu, rũ hết bụi đời
Sát na vọng lại ngàn lời thiên thu

TB : xin lỗi khổ chủ đã mượn nơi này để họa vài câu

Ngô Càn Chiếu
Admin hathaykhongbanghayhat.org
http://www.ngocanchieu.net
http://facebook.com/ngocanchieu

Gửi bài vào mạng xã hội