Bạn đang ở đây

Điều lệ

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Khi đăng nhạc, xin lưu ý những điều lệ sau:
(1) Không đăng bài có âm hưởng chính trị.
(2) Không đăng ở trang chủ những nhạc phẩm không phải của thành viên HHHH. Nếu tiếng hát, nhạc, và lời đều không phải của thành viên HHHH, xin đăng ở forum Giải Trí Âm Nhạc. Ban Điều Hành sẽ bổ xung, trì hoãn, khoá, hoặc xoá những bài viết không hợp với điều lệ HHHH. (bổ sung 08/2013, 04/2012)
Nếu có thắc mắc, góp ý, xin liên lạc qua private message.

Gửi bài vào mạng xã hội