Bạn đang ở đây

Lời nhạc

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Tiêu đềsắp xếp giảm dần Nhạc sĩ Ca sĩ Hoà âm Lời
Còn Đâu Vĩnh Bằng Diệu Hiền Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Dạ Hành ( ver video ) Nguyễn Tuấn Chương Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Dạ Hành - Tâm Thư Nguyễn Tuấn Chương Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Giã Từ Nguyễn Tuấn Chương Khánh Vy Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Giã Từ ( ver Bolero ) Nguyễn Tuấn Chương Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Huyền Thoại Của Thơ ( ver video ) Nguyễn Tuấn Chương Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Khi Yêu Nguyễn Tuấn Chương Khánh Vy Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Khung Thương Nhớ Nguyễn Tuấn Chương Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Khung Thương Nhớ ( ver video ) Nguyễn Tuấn Chương Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Lời Ru Nguyễn Tuấn Chương Lan Anh Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Mẹ Ơi Vĩnh Bằng Lan Anh Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Mưa - Trời Tháng bảy Vinh Bằng Khánh Vy Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Mưa Cuối Hạ Nguyễn Tuấn Chương Thuỳ An Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Mưa Rơi Trời Cuối Hạ Vĩnh Bằng Diệu Hiền Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Mùa Thu Gợi Nhớ ( ver video ) Nguyễn Tuấn Chương Thuỳ An Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Ngọn Cỏ Úa Nguyễn Tuấn Chương Khánh Vy Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Ngọn Cỏ Úa 2 Nguyễn Tuấn Chương Thuỳ An Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Pleiku - Phố Núi Xưa Nguyễn Tuấn Chương Thuỳ An Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Pleiku Phố Núi Xưa Vĩnh Bằng Diệu Hiền Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Thấm Trọn Nguyễn Tuấn Chương Khánh Vy Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Tháng 12 phố cũ Nguyễn Tuấn Chương Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Tháng Bảy Hạ Về Tuấn Chương Diệu Hiền Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Tháng Bảy Hạ Về Nguyễn Tuấn Chương Thuỳ An Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Tháng Mười & Ước Hẹn Mùa Đông Ung Thĩ Nhã Ca Trung Hiếu Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Tháng Mười Ước Hẹn Nhã Ca Trung Hiếu Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Tình Muôn Thuở Ung Thĩ Nhã Ca Khánh Vy Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Ước Mộng Hương Xưa Nguyễn Tuấn Chương Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Yêu Em Trong Tuyệt Vọng Nguyễn Tuấn Chương Trung Hiếu Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn
Yêu Trong Tuyệt Vọng 2 Vĩnh Bằng Thuỳ An Vũ_Thế_Dũng Mạc Ẩn

Gửi bài vào mạng xã hội