Bạn đang ở đây

Lời nhạc

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Tiêu đềsắp xếp giảm dần Nhạc sĩ Ca sĩ Hoà âm Lời
Beat Anh Đi Bỏ Em Giữa Đời Vội Vã Vũ_Thế_Dũng Beat Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Beat Chia Xa Nhưng Khó Nhoà Kỷ Niệm Vũ_Thế_Dũng Chưa có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Beat Lời Biển Nhớ Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Beat Lời Thiệp Xuân Vũ_Thế_Dũng chưa có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Beat Nhớ Bạn Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Beat Những Cơn Gió Vô Tình Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Beat Những Nốt Trầm Vũ_Thế_Dũng chưa có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Bên Nhau Ngày Phố Núi Vũ_Thế_Dũng Mây Tím Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Bên Nhau Ngày Phố Núi _ Live Vũ_Thế_Dũng Mây Tím Hương - Thịnh - Dũng Vũ_Thế_Dũng
Biệt khúc tình xa Vũ_Thế_Dũng Lộc Văn Bẩu Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Bóng Tối Vũ_Thế_Dũng Vũ Văn Đoàn Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng
Bóng Tối Vũ_Thế_Dũng Nguyễn Hồng Nhung Sỹ Đan - Trung Tâm Asia Vũ_Thế_Dũng
Bóng tối Vũ_Thế_Dũng Nhã Ca Tuấn Khanh Vũ_Thế_Dũng
Bóng đêm mùa đông Vũ_Thế_Dũng Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng
Chân Dung Vũ_Thế_Dũng Mây Tím Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Chiến Hữu Vũ_Thế_Dũng Lê Toàn The SinhVien Vũ_Thế_Dũng
Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng Chín Vũ_Thế_Dũng Đức Linh Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Cô Là Mặt Trời Vũ_Thế_Dũng Song Thuỳ & L96 Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Giờ Chia Ly Vũ_Thế_Dũng Vũ Văn Đoàn Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng
Hát Mừng Sinh Nhật Tháng Ba Vũ_Thế_Dũng Mây Tím Vũ_Thế_Dũng & Mây Tím Vũ_Thế_Dũng
Hát Mừng Sinh Nhật Tháng Ba - Beat Vũ_Thế_Dũng Chưa có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Hát Mừng Sinh Nhật Tháng Ba - Demo Vũ_Thế_Dũng Chưa có Cao Ngọc Dung Vũ_Thế_Dũng
Hè Đến Tình Quên Vũ_Thế_Dũng Chưa có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Hè Đến Tình Quên - Beat Vũ_Thế_Dũng Chưa có Cao Ngọc Dung Vũ_Thế_Dũng
Lá Thư Thăm Thầy Vũ_Thế_Dũng Thùy An Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Lá Thư Thăm Thầy Vũ_Thế_Dũng Thu Hằng - L93 Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Lời Biển Nhớ Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Mai Em Nhé Vũ_Thế_Dũng Tâm Thư Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Mơ Ru Tình Gọi Vũ_Thế_Dũng Vũ Văn Đoàn Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng
Mùa Xuân Dần Xa Vũ_Thế_Dũng Chưa có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Mùa Xuân Dần Xa - Beat Vũ_Thế_Dũng Chưa có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Muộn Màng Vũ_Thế_Dũng Văn Cường Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Ngày Mai Anh Đi Vũ_Thế_Dũng Diễm Thy & Phan Hùng The SinhVien Vũ_Thế_Dũng
Ngày mai anh đi Vũ_Thế_Dũng Kim Chi Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng
Ngày đó ta yêu nhau Vũ_Thế_Dũng Lộc Văn Bẩu Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Ngày Đó Ta Yêu Nhau (live recording 1-11-09) Vũ_Thế_Dũng Đồng Hương & Văn Hùng - Đỗ Anh Hoàng Thân Hữu Long Khánh Vũ_Thế_Dũng
Ngày Đó Ta Yêu Nhau ( Live recording 24-01-2010 ) Vũ_Thế_Dũng Kyra Nguyen Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Ngày Đó Ta Yêu Nhau _ Live Vũ_Thế_Dũng Đồng Hương Thịnh - Dũng Vũ_Thế_Dũng
Nhạc Hội Rừng Khuya Vũ_Thế_Dũng Phương Trang The SinhVien Vũ_Thế_Dũng
Nhạc Hội Rừng Khuya Vũ_Thế_Dũng Vũ Văn Đoàn Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng
Nhớ Vũ_Thế_Dũng Chưa Có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Nhớ ! Vũ_Thế_Dũng Mây Tím Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Nhớ Bạn Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Nụ Tình Xanh Vũ_Thế_Dũng Vũ Văn Đoàn Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng
Rồi Cũng Xa Vũ_Thế_Dũng Văn Cường Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Rồi Cũng Xa Vũ_Thế_Dũng Đỗ Anh Hoàng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Rồi Cũng Xa Vũ_Thế_Dũng Nam Phương Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Rồi Cũng Xa Nhau Thôi _ Live Vũ_Thế_Dũng Văn Hùng Diên - Hương - Dũng Vũ_Thế_Dũng
Rồi Cũng Xa _ Live Vũ_Thế_Dũng Nam Phương Châu - Thịnh - Dũng Vũ_Thế_Dũng
Sáng Chiều Tối Vũ_Thế_Dũng Vũ Văn Đoàn Vũ Văn Đoàn & Nguyễn Đức Minh Trí Vũ_Thế_Dũng
Sinh Nhật Buồn Vũ_Thế_Dũng Kim Chi Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng
Tình Ca Mùa Hạ Vũ_Thế_Dũng Trúc Loan Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Tình Khúc Cuối Vũ_Thế_Dũng Văn Cường Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Tình Muộn Biệt Ly Vũ_Thế_Dũng Thành Tâm Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Tình Muộn Biệt Ly Vũ_Thế_Dũng Văn Cường Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Tình Muộn Biệt Ly Vũ_Thế_Dũng Diễm Thy & Hoàng Chương The SinhVien Vũ_Thế_Dũng
Tình Về Đêm Nhớ (live recording 6-12-08) Vũ_Thế_Dũng Đỗ Anh Hoàng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Tình Về Đêm Nhớ - ver. video Vũ_Thế_Dũng Văn Hùng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Tình Về Đêm Nhớ _ Live Vũ_Thế_Dũng Văn Hùng Thịnh - Hương - Dũng Vũ_Thế_Dũng
Tình Về Đêm Nhớ _ Live Vũ_Thế_Dũng Văn Hùng Diên - Hương - Dũng Vũ_Thế_Dũng
Tình Xa Ta Nhớ Vũ_Thế_Dũng Đỗ Anh Hoàng Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Đêm Say Vũ_Thế_Dũng Tiểu Muội Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Đêm Say - beat Vũ_Thế_Dũng chưa có Cao Ngọc Dung Vũ_Thế_Dũng
Đêm Say - demo Vũ_Thế_Dũng chưa có Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Đêm trên cao Vũ_Thế_Dũng Mỹ Ngọc Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Đêm Trên Cao ( Cẩm Linh ) Vũ_Thế_Dũng Cẩm Linh Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Đêm Trên Cao ( ver video ) Vũ_Thế_Dũng Mỹ Ngọc Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Đêm Trên Cao - Cẩm Vân Vũ_Thế_Dũng Cẩm Vân Nguyễn Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Đêm Trên Cao - Safir Hiền ( Thuỵ Điển ) Vũ_Thế_Dũng Safir Hiền ( Thuỵ Điển ) Vũ_Thế_Dũng Vũ_Thế_Dũng
Đời Êm Như Dòng Sông Vũ_Thế_Dũng Kim Chi Vũ Văn Đoàn Vũ_Thế_Dũng

Gửi bài vào mạng xã hội