Bạn đang ở đây

Nhạc sĩ

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Tiêu đềsắp xếp giảm dần Nhạc sĩ Ca sĩ Hoà âm Lời
Anh Còn Ngồi Lại Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh Hà Nhật Linh Trường Đinh
Ao Lua Ha Dong - Nguyen Tuan Ngô Thụy Miên Nguyên Tuấn
Áo lụa Hà Đông Ngô Thụy Miên Văn Tấn Phước Nguyên Sa
Áo lụa Hà Đông Ngô Thụy Miên Nhơn Dalat Nguyên Sa
Áo lụa Hà Đông Ngô Thụy Miên Nguyễn Văn Nhơn Nguyên Sa
Áo Lụa Hà Đông Ngô Thụy Miên Trần Hải Bằng Nguyên Sa
Áo Lụa Hà Đông Ngô Thụy Miên Người Hát Rong
Áo lụa Hà Đông Ngô Thụy Miên Nhật Vũ Nhật Vũ thơ Nguyên Sa
Áo Lụa Hà Đông (Remixed in Seattle - 2012) Ngô Thụy Miên Anh Tuấn Family Love Ngô Thụy Miên
Áo lụa Hà Đông Remix Ngô Thụy Miên Trần Hải Bằng Nguyên Sa
Áo Lụa Hà Đông Ngô Thụy Miên T.Hoang
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên Người Hát Rong
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên vubinh1978
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên TCT Ngô Thụy Miên
Bài tình ca cho em Ngô Thụy Miên Venus_girl Kevinnguyen
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên Nhơn Dalat Karaoke
Bản tình ca cho em Ngô Thụy Miên Sĩ Nguyên Ngô Thuỵ Miên
Bản Tình Ca cho em Ngô Thụy Miên Anh Tuấn
Bản tình cuối Ngô Thụy Miên Mây Tím Ngô Thụy Miên
Bản tình cuối Ngô Thụy Miên Kimjormi
Bản tình cuối Ngô Thụy Miên Sĩ Nguyên Ngô Thụy Miên
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên Người Hát Rong
Bản tình cuối Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh Kara NTM
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên Anh Tuấn
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Bản Tình Cuối Ngô Thuỵ Miên Nhật Hạ SG
Bản tình cuối Ngô Thụy Miên Nhật Vũ
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên T.Hoang
Biển và em Ngô Thụy Miên Kimjormi
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên Thanh Nhàn
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Biết bao giờ trở lại Ngô Thụy Miên Kimjormi
Biết bao giờ trở lại Ngô Thụy Miên Lê Duy (Montreal, Canada)
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên T.Hoang
Chiều Nay Không Có Anh Ngô Thụy Miên Bebe Quebec Ngô Thụy Miên
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên Nguyên Chương
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên Người Hát Rong
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên Đỗ Thu Nguyễn Minh Châu Trường Đinh
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên Mây Tím Nguyễn Minh Châu Trường Đinh
Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên giacmo Ngô Thụy Miên
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên Anh Tuấn
Dấu tình sầu Ngô Thụy Miên Cẩm Bình
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên Thu Hoài Nguyễn Ngô Thụy Miên
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên Nhật Hạ Sg
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên NiNa Ngô Thụy Miên
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên PhiLong Trần Quỳnh Lưu Ngô Thụy Miên
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên Người Hát Rong
Dấu Tình Sầu Ngô Thuỵ Miên Tiểu Muội Nguyễn Long Khánh Ngô Thuỵ Miên
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên Sĩ Nguyên Ngô Thụy Miên
DỐC MƠ Ngô Thụy Miên Nam Phương
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên Cẩm Bình
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên Nguyên Tuấn & Ngọc Lan
Giáng ngọc Ngô Thụy Miên Kimjormi
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên NiNa Ngô Thụy Miên
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên Anh Tuấn Ngô Thụy Miên
Giáng Ngọc* Ngô Thụy Miên Thanh Ngọc - Anh Tuấn Family Love Ngô Thụy Miên
Giọt Nắng Hồng Ngô Thuỵ Miên Thu Hương
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên NiNa Ngô Thụy Miên
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên Thiên Lý Karaoke
Giọt nước mắt ngà Ngô Thụy Miên Kimjormi
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên Kyra Nguyen Karaoke Ngô Thụy Miên
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên Hoa Hồng Trắng
Giọt nước mắt ngà Ngô Thụy Miên Hathuchu Ngô Thụy Miên
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên Phiêu Bồng
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh Karaoke Ngô Thụy Miên
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên TCT PBN Ngô Thụy Miên
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên Hoài Niệm Ngô Thụy Miên
Mat Thu Ngo Thuy Mien Bebequebec Bebe
Mây Bốn Phương Trời ** (Remix in KC) Ngô Thụy Miên Anh Tuấn Đồng Sơn Ngô Thụy Miên
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên Nhơn Dalat
Mùa Thu Cho Em Ngô Thuỵ Miên Nguyên Tuấn & Phi Khanh
MÙA THU CHO EM Ngô Thụy Miên Nam Phương Phổ thơ Thụy Anh
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên Anh Tuấn (chuotkhotinh)
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên Hoa Hồng Trắng
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên minou TLH guitare
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên Anh Tuấn
Mùa Thu xa em Ngô Thụy Miên Vũ Minh
Nắng Paris, Nắng Saigon Ngô Thụy Miên Nhơn Dalat Karaoke
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên Kyra Nguyen Nguyễn Minh Châu Vũ Ngọc Bích
Niệm khúc cuối Ngô Thụy Miên Cẩm Ngọc
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh Karaoke NTM
Niệm khúc cuối Ngô Thụy Miên Tiểu Muội NGUYỄN LONG KHÁNH
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên KH - Truong Huy Tung
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên T.Hoang
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Thu Hoài Nguyễn
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Cẩm Ngọc
Niệm khúc cuối Ngô Thụy Miên Mây Tím Ngô Thụy Miên Ngô Thụy Miên
Niệm khúc cuối Ngô thụy Miên minou
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Sĩ Nguyên Ngô Thụy Miên
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Vinh Huy Vinh Huy Ngô Thụy Miên
Niệm Khúc Cuối Ngô Thuỵ Miên Sĩ Phú - Anh Tuấn ( ATS ) Đ S S Ngô Thuỵ Miên
Niệm khúc cuối Ngô Thụy Miên Kimjormi
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Người Hát Rong
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Đỗ Thanh Tâm
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Phiêu Bồng
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên Phạm Yên - Lâm Dung Phạm Yên
Niệm Khúc Cuối (duet với cố ca sỉ Sĩ Phú) Ngô Thụy Miên DaLatChieuMua
Nỗi Ðau Muộn Màng Ngô Thuỵ Miên Tấn Phước
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên Mộng Trang
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên Cẩm Bình
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên Thụy Yến Nguyễn Long Khánh Ngô Thụy Miên
Nỗi đau muộn màng Ngô Thụy Miên Kimjormi
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thuỵ Miên T.Hoang
Nỗi Đau Muộn Màng Ngo thuy Mien BeBeQuebec Ngo thuy Mien
Nõi đau từ đấy Ngô Thụy Miên DaLatChieuMua
Nỗi đau từ đấy Ngô Thụy Miên Thao Ho
Nỗi Đau Từ Đấy Ngô Thụy Miên TCT PBN Ngô Thụy Miên
Nỗi đau từ đấy Ngô Thụy Miên Kimjormi
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên Nguyên Chương
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh Nguyên Sa
Paris có gì lạ không em Ngô Thụy Miên Kimjormi Nguyên Sa
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên Sĩ Nguyên Ngô Thụy Miên
Rieng Mot Goc Troi Ngô Thụy Miên DL
Riêng một góc trời Ngô Thụy Miên Chuyển soạn guitar classical by tongvietphuc Soạn cho guitar Tống viết Phúc NTM
Riêng một góc trơì Ngô Thụy Miên Trần Hải Bằng - Minou
Riêng một góc trơì Ngô Thụy Miên Như Ngọc Hoa Hoàng Bá
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên vubinh1978
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên T.Hoang Ngô Thụy Miên
Riêng Một Góc trời Ngô Thụy Miên Anh Tuấn MNKP Ngô Thụy Miên
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên Buồn Muôn Thuở và Miên Vũ Ngô Thụy Miên
Riêng một góc trời Ngô Thụy Miên Cẩm Bình
Riêng một góc trời Ngô Thụy Miên Odie Nguyen Ngô Thụy Miên Ngô Thụy Miên
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Riêng Một Góc Trời Ngô Thuỵ Miên mangastyles Paris By Night Ngô Thuỵ Miên
Riêng Một Góc Trời (live) Ngô Thụy Miên hung45htqs Nguyễn Long Khánh Ngô Thụy Miên
Riêng Một Góc Trời* Ngô Thụy Miên Anh Tuấn Biển Tình Ngô Thụy Miên
So Late Came Our Pain (Nỗi Đau Muộn Màng) Ngô Thụy Miên titeo Nguyễn Minh Châu Việt Lyrics: Ngô Thụy Miên - English Lyrics: Trường Đinh
Thu Khóc Trên Ngàn * Ngô Thụy Miên Thanh Ngọc - Anh Tuấn LVSP Ngô Thụy Miên
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên Cẩm Bình
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên Sĩ Nguyên Phạm Duy Quang
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên hung45htqs Ngô Thụy Miên
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh Phạm Duy Quang
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên Nguyên Tuấn
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên Anh Tuấn Ngô Thụy Miên
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên CamLi Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên TCT Ngô Thụy Miên
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên NiNa Ngô Thụy Miên
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên T.Hoang
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thuỵ Miên Cẩm Bình
Tình khúc tháng sáu Ngô Thụy Miên Văn Tấn Phước thơ : Nguyên Sa
TÌNH KHÚC THÁNG SÁU NGÔ THỤY MIÊN THU VÂN
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên Kyra Nguyen Karaoke Nguyên Sa
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên Nhơn Dalat Karaoke
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh Hà Nhật Linh Trường Đinh
Tóc Xưa Ngô Thụy Miên Vũ Minh Thơ : Dương văn Thiệt
Trong nỗi nhớ muộn màng Ngô Thụy Miên Kimjormi
Tu Giong Hat Em Ngô Thụy Miên Khả Tuấn
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên Nguyên Chương Karaoke
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên Hà Nhật Linh NTM
Tuổi 13 Ngô Thụy Miên Kimjormi Nguyên Sa

Gửi bài vào mạng xã hội