Bạn đang ở đây

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Chào đón bạn ghé thăm HHHH

Vui chào đón bạn ghé thăm hathaykhongbanghayhat.org (HHHH), diễn đàn của các tâm hồn yêu nghệ thuật. 
Bấm vào đăng nhập để tạo tài khoản hoặc bấm vào FB Connect, dùng tài khoản sẵn có ở Facebook, để tham gia HHHH. 
Sau khi đăng nhập, bấm vào "Gửi bài" để gửi tác phẩm, hoặc bấm vào "Xem chi tiết" của mỗi tác phẩm để chia sẻ cảm nhận. 
Bài mới gửi lên HHHH chỉ được hiển thị trong phần Nhạc sau khoảng một giờ. Để kiểm soát bài mới gửi hãy bấm vào "Tất cả".
Quý mến, BĐH HHHH - email liên lạc :  admin @ hathaykhongbanghayhat . org
* Xem thông tin

            

Hoạ

,   tuyetPhan đã gửi ngày 24/05/17

Tranh Vẽ TP

Xem chi tiết (116)     Nội dung     Cảm nhận (0)

Góp thêm góc họa những bức tranh vẽ vụng về của TP

  Tristesse đã gửi ngày 20/03/17

LOVE & ROSES 2

Xem chi tiết (112)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 20/03/17

LOVE & ROSES

Xem chi tiết (158)     Nội dung     Cảm nhận (2)

Tristesse - 20/03/2017 - 04:46 :

Tristesse - 20/03/2017 - 04:37 :

  Tristesse đã gửi ngày 20/03/17

R0SES 10

Xem chi tiết (85)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 20/03/17

ROSES 8

Xem chi tiết (83)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 20/03/17

ROSES 9 / RED ROSES

Xem chi tiết (96)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 20/03/17

R0SES 7

Xem chi tiết (89)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 20/03/17

ROSES 6 / RED ROSES

Xem chi tiết (102)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

ROSES 5

Xem chi tiết (101)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

ROSES 4 / RED ROSES

Xem chi tiết (100)     Nội dung     Cảm nhận (0)


 

  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

ROSES 3

Xem chi tiết (111)     Nội dung     Cảm nhận (0)

 

  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

BEAUTIFUL 2

Xem chi tiết (146)     Nội dung     Cảm nhận (1)

Tristesse - 19/03/2017 - 21:55 :


  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

ROSES 2

Xem chi tiết (135)     Nội dung     Cảm nhận (1)

 

Tristesse - 21/03/2017 - 19:36 :
  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

BEAUTIFUL

Xem chi tiết (235)     Nội dung     Cảm nhận (6)

Tristesse - 21/03/2017 - 20:00 :
Tristesse - 21/03/2017 - 19:59 :
Tristesse - 21/03/2017 - 19:58 :
Tristesse - 21/03/2017 - 19:57 :
nguyen thanh ngoc - 20/03/2017 - 00:18 : Những bức tranh đẹp và linh động lắm, cám ơn Tris thật nhiều nhé. 
TN
Tristesse - 19/03/2017 - 20:33 :


  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

PAINTINGS 12

Xem chi tiết (188)     Nội dung     Cảm nhận (4)

Tristesse - 21/03/2017 - 20:23 :
Tristesse - 21/03/2017 - 20:21 :
Tristesse - 21/03/2017 - 20:20 :
Tristesse - 21/03/2017 - 20:19 :
  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

PAINTINGS 11

Xem chi tiết (75)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 19/03/17

R0SES 1

Xem chi tiết (103)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 18/03/17

PAINTINGS 10

Xem chi tiết (127)     Nội dung     Cảm nhận (1)

Tristesse - 19/03/2017 - 19:37 :
  Tristesse đã gửi ngày 18/03/17

PAINTINGS 9

Xem chi tiết (82)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 18/03/17

PAINTINGS 8

Xem chi tiết (86)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 18/03/17

PAINTINGS 7

Xem chi tiết (70)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 18/03/17

PAINTINGS 6

Xem chi tiết (78)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 18/03/17

PAINTINGS 4

Xem chi tiết (81)     Nội dung     Cảm nhận (0)

  Tristesse đã gửi ngày 18/03/17

PAINTINGS 5

Xem chi tiết (78)     Nội dung     Cảm nhận (0)

 

Gửi bài vào mạng xã hội