Tác Phẩm Mới

  • Cao Ngọc Dung giới thiệu
    với Tâm Thư, LMST, Cao Ngọc Dung, Hoàng Ánh Nguyệt
  • Kyra Nguyen giới thiệu
    với Kyra Nguyen, LMST, Cao Ngọc Dung, Minh Hồ
  • tonyhoang giới thiệu
    với T.Hoang, Nguyễn Vũ
  • Trần Hải Bằng giới thiệu
    với Khánh Vy, Trần Hải Bằng, Tristesse
  • hung45htqs giới thiệu
    với hung45htqs, Vũ Thành An
  • ncchieu giới thiệu
    với Ngô Càn Chiếu, Đỗ Hải
  • camha giới thiệu
    với Cẩm Hà, Hoài Trung, Hàn Mạc Tử
  • bebequebec giới thiệu
    với Bebe Quebec, T.Tran, T. Trần
  • phamduydung giới thiệu
    với PHẠM DUY DŨNG, LAM PHƯƠNG
  • lam hoang nghia giới thiệu
    với Tâm Thư, Võ Công Diên, Cao Ngọc Dung, Lâm Hoàng Nghĩa
  • lam hoang nghia giới thiệu
    với Trung Hiếu, Lâm Hoàng Nghĩa, Cao Ngọc Dung
  • Cẩm Ngọc giới thiệu
    với Cẩm Ngọc, Vĩnh Điện, Võ Công Diên, Thơ Nguyễn Thu Hà
  • phuongnguyen giới thiệu
    với Tuý Hường, LM Van Chi, Ca Si Hoang Nam
  • Trần Hải Bằng giới thiệu
    với Hiếu Hạnh, nhóm Đờn ca tài tử, Trần Hải Bằng Mix âm thanh, Nguyễn Duy Quang
  • Si Nguyen giới thiệu
    với Sĩ Nguyên, Từ Công Phụng
  • NgocXuyen giới thiệu
    với Ngọc Xuyến, Phạm Chinh Đông
  • Mai Dang giới thiệu
    với Châu Thùy Dương, Mai Đằng, Đỗ Hải, Hoàng Thị Cỏ May
  • Cao Ngọc Dung giới thiệu
    với Tâm Thư, LMST, Cao Ngọc Dung, Song Phượng
  • haianhyeunhacvietnam giới thiệu
    với HẢI ANH, Thơ : tuongtuhoa
  • nguyen thanh ngoc giới thiệu
    với Thanh Ngọc
  • thuonghoai giới thiệu
    với Vnguyen, Kevinnguyen
  • Phạm Chinh Đông giới thiệu
    với Thúy An, Phạm Chinh Đông, Đỗ Hải, Thơ: Hà Thu Thủy
  • mangastyles giới thiệu
    với mangastyles, Hoàng Rapper, Không Biết
  • vovinhthuan giới thiệu
    với Thùy Dương, Võ Vĩnh Thuận, Đỗ Hải
  • maytim giới thiệu
    với Mây Tím, Ngô Càn Chiếu, Đỗ Hải
  • uot_mi giới thiệu
    với uot_mi, Quốc Vũ
  • hathuchu giới thiệu
    với Hathuchu-Bạn, nhiều tác giả
  • phamduydung giới thiệu
    với PHẠM DUY DŨNG, Hoàng Nguyên
  • QUYNHDAO giới thiệu
    với Quỳnh Dao, Phạm Chinh Đông, Tuấn Ngọc
  • lam hoang nghia giới thiệu
    với Hồng Nhiên, Lâm Hoàng Nghĩa, Đổ Hải
  • lam hoang nghia giới thiệu
    với Tâm Thư, Võ Công Diên, Cao Ngọc Dung, Lâm Hoàng Nghĩa
  • NguoiHatRong giới thiệu
    với Người Hát Rong
  • vovinhthuan giới thiệu
    với Thúy Huyền, Thy Linh, Quang Đạt, thơ Võ Vĩnh Thuận & Thy Linh
  • hung45htqs giới thiệu
    với hung45htqs, Văn Phụng
  • phamanhdung giới thiệu
    với Bảo Yến, Phạm Anh Dũng, Quốc Dũng, thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
  • vubinh1978 giới thiệu
    với vubinh1978, Tuấn Khanh
  • Đỗ Thanh Tâm giới thiệu
    với Đỗ Thanh Tâm & KH-Trương Huy Tùng, Trường Sa
  • bebequebec giới thiệu
    với TTran
  • haianhyeunhacvietnam giới thiệu
    với HẢI ANH, Thơ : Vũ Thương Giang
  • bebequebec giới thiệu
    với Bebe Quebec, Anh Bằng
  • vovinhthuan giới thiệu
    với Quốc Duy, Võ Vĩnh Thuận, Võ Công Diên
  • thuonghoai giới thiệu
    với Vnguyen, Kevinnguyen
  • Trần Hải Bằng giới thiệu
    với Khánh Vy, Trần Hải Bằng, Tristesse
  • phamduydung giới thiệu
    với PHẠM DUY DŨNG, LAM PHƯƠNG
  • MINH HO giới thiệu
    với Châu Thùy Dương-Đình Văn - hung 45htqs- Kyra Nguyễn-Ngọc Sơn-Ngọc Sương-Phương Dung-Quỳnh Dao-Tâm Thư, Anh Việt Thanh-Bùi Kim Cương- Cao Ngọc Dung-Lã Mộng Thường-Lmst-Nguyễn Hữu Tân-Võ Tá Hân, Cao Ngọc Dung - Đặng Thanh Liêm-Đỗ Hải- Nguyễ́n Hữu Tân - Nguyễn Minh Châu - Quốc Dũng, Minh Hồ Đào và Minh Hồ
  • lam hoang nghia giới thiệu
    với Thùy An, Lâm Hoàng Nghĩa, Cao Ngọc Dung
  • lam hoang nghia giới thiệu
    với Tâm Thư, Lâm Hoàng Nghĩa, Cao Ngọc Dung, Lâm Hoàng Nghĩa & Minh Hồ
  • lam hoang nghia giới thiệu
    với Hồng Nhiên, Lâm Hoàng Nghĩa, Đổ Hải
  • Cao Ngọc Dung giới thiệu
    với Tâm Thư, Huỳnh Trọng Tâm, Cao Ngọc Dung
  • camha giới thiệu
    với Cẩm Hà, Hoài Trung, Vũ Gia Sắc

Cảm Nghĩ