Tác Phẩm Mới

 • Trần Hải Bằng giới thiệu
  với Tâm Thư, Như Ngọc Hoa, Trần Hải Bằng, Như ngọc Hoa
 • m.a.t giới thiệu
  với Thảo Hồ, Mai Anh Tuấn, Quang Đạt
 • Bich Thuy Hoang giới thiệu
  với Bich Thuy Hoang, Quach Dat, Joy Band
 • Kyra Nguyen giới thiệu
  với Kyra Nguyen, Kym Ngọc, Cao Ngọc Dung, Minh Hồ & Minh Hồ Đào
 • ncchieu giới thiệu
  với Ngô Càn Chiếu
 • duende giới thiệu
  với Duende Việt, Lê Uyên & Phương
 • thiquan giới thiệu
  với Thùy Dương, Thi Quân, Đỗ Hải
 • phamanhdung giới thiệu
  với Xuân Thanh, Phạm Anh Dũng, Quốc Dũng
 • QUYNHDAO giới thiệu
  với Quỳnh Dao, Lâm Tuyền, Dạ Chung
 • phamduydung giới thiệu
  với Phạm Duy Dũng, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Tất Nhiên
 • Mai Pham giới thiệu
  với Ca si H'Zina Bya - Hat be Phung Man & Anh Tuan, Mai Pham, Minh Man & Duc Luan studio
 • Nguyen Thao giới thiệu
  với Nguyên Tuấn, Kỉnh Chỉ
 • NgocXuyen giới thiệu
  với Ngọc Xuyến & Tác giả, Đỗ Quân, Dã Quỳ
 • siliconband giới thiệu
  với Khương Hoàn Mỹ, Lâm Sông Đồng, Nissi Studio
 • Bich Thuy Hoang giới thiệu
  với Bich Thuy Hoang, Quach Dat, TONY ORLANDO AND DAWN
 • Cẩm Ngọc giới thiệu
  với Cẩm Ngọc, Nguyễn Minh Châu, Cao Ngọc Dung, Ngô Càn Chiếu (dịch thơ Caroline Phan)
 • m.a.t giới thiệu
  với Pia Nguyễn, Mai Anh Tuấn, Quang Đạt
 • camha giới thiệu
  với Cẫm Hà, Hoài Trung, Phạm Bá Nhơn
 • JimmyDieu giới thiệu
  với Quốc Duy, Jimmy V. Dieu, Đỗ Hải, Thơ: Jimmy V. Dieu
 • Hu Vo giới thiệu
  với Quốc Duy, Phùng Việt Dũng, Đỗ Hải, Hư Vô
 • mua_thu71 giới thiệu
  với Cẩm Hà, Hoài Trung, mua_thu71
 • phamanhdung giới thiệu
  với Tường Vân, Phạm Anh Dũng, Trần Thanh Long
 • Phạm Chinh Đông giới thiệu
  với Thanh Duyên, Phạm Chinh Đông, Đỗ Hải
 • phamanhdung giới thiệu
  với Vũ An Thanh, Phạm Anh Dũng, Đinh Đức Thảo Linh
 • nguyen thanh ngoc giới thiệu
  với Thanh Ngọc
 • m.a.t giới thiệu
  với Thúy Huyền, Mai Anh Tuấn, Quang Đạt
 • TNL giới thiệu
  với Thanh Nhàn, Mai Anh Tuấn, Quang Đạt
 • QUYNHDAO giới thiệu
  với Quỳnh Dao, Văn Phụng, Nguyễn Phi
 • siliconband giới thiệu
  với Nửa Hạt Cát, Nguyễn Minh Châu, siliconband, Khảo Mai
 • thiquan giới thiệu
  với Thùy Dương, Thi Quân, Đỗ Hải
 • ncchieu giới thiệu
  với Ngô Càn Chiếu
 • Nguyen Thao giới thiệu
  với Khả Tuấn, Anh Bằng
 • Nhatyen giới thiệu
  với Nhật Yến, Lê Văn Tuấn Anh
 • vinh huy giới thiệu
  với Quốc Duy, Vinh Huy, Fx. Nguyễn Khâm, Nắng Sài Gòn
 • nghieuminh giới thiệu
  với Minh Khoa, Nghiêu Minh
 • Mai Dang giới thiệu
  với Tâm Thư, Mai Đằng, Đặng Vương Quân, Ann Phan Bích Thuần
 • siliconband giới thiệu
  với Thu Hương, Nguyễn Minh Châu, siliconband, Nguyễn Đức Bá
 • Bich Thuy Hoang giới thiệu
  với Bich Thuy Hoang, Quach Dat, The Temptations
 • camha giới thiệu
  với Cẫm Hà, Hoài Trung, Quang Hy, Nguyên Hữu
 • m.a.t giới thiệu
  với Lê Linh (Thùy Linh), Mai Anh Tuấn, Quang Đạt
 • dominic giới thiệu
  với Thuỳ-An, Trần-Quý-Tường, Vũ-thế-Dũng
 • vovinhthuan giới thiệu
  với Vũ Thường, Võ Vĩnh Thuận, Đỗ Hải, Miên Thụy
 • cambinh giới thiệu
  với Cẩm Bình, Vũ Thành An
 • ncchieu giới thiệu
  với Ngô Càn Chiếu
 • thiquan giới thiệu
  với Pia Nguyễn, Thi Quân, Đỗ Hải
 • Mai Pham giới thiệu
  với Ca si Trieu Yen - hat be ca doan Têresa, Tho: Luong Tuy Van - nhac: Mai Pham, Minh Man & Luan studio
 • Nhatyen giới thiệu
  với Nhật Yến, Đình Văn
 • Mai Pham giới thiệu
  với Bich Hao, Mai Pham
 • QUYNHDAO giới thiệu
  với Quỳnh Dao, Đăng Huy, Đỗ Hải
 • Kyra Nguyen giới thiệu
  với Kyra Nguyen, Phạm Chính Đông, Đỗ Hải, Phạm Chinh Đông

Cảm Nghĩ