Tác Phẩm Mới

 • Sơn Nữ giới thiệu
  với Sơn Nữ, Vũ Quốc Việt
 • thuonghoai giới thiệu
  với Vnguyen, Kevinnguyen
 • tranquynhluu giới thiệu
  với PhiLong, Ngô Thụy Miên, Trần Quỳnh Lưu
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Hà Lan Phương, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Keyboard: Nguyễn Hải, Thơ: Bác Từ
 • m.a.t giới thiệu
  với Ướt Mi, Mai Anh Tuấn, Quang Đạt
 • lamkimlehang giới thiệu
  với LÂM KIM LỆ HẰNG, Trần Long Ẩn, Thuy Nga Paris by Night
 • Kimjormi giới thiệu
  với Kimjormi, Lê Xuân Trường
 • Duy Định giới thiệu
  với Duy Định
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Quỳnh Lan, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Quang Đạt, Thơ: Tiểu Vu Vy
 • haianhyeunhacvietnam giới thiệu
  với HẢI ANH, Thơ : Đỗ Lưu Thủy
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Tấn Đạt / Tố Hà, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Quang Đạt, Thơ: Phạm Ngọc
 • phamanhdung giới thiệu
  với Quang Minh, Phạm Anh Dũng, Quốc Dũng, thơ Vương Ngọc Long
 • phamanhdung giới thiệu
  với Quỳnh Lan, Phạm Anh Dũng, Quang Đạt, Thơ Phạm Ngọc
 • phamanhdung giới thiệu
  với Lâm Dung, Phạm Anh Dũng, Quang Ngọc
 • phamanhdung giới thiệu
  với Phạm Anh Dũng, Thanh Trang
 • vovinhthuan giới thiệu
  với Thúy An, Võ Vĩnh Thuận, Đỗ Hải
 • giodongnamay giới thiệu
  với giodongnamay, Lê Vũ
 • lam hoang nghia giới thiệu
  với Hồng Nhiên, Lâm Hoàng Nghĩa, Đỗ Hải
 • Tamlinhle giới thiệu
  với Le Linh, Lê Đức Long, Đặng Hiền
 • NiNa giới thiệu
  với NiNa, Ngô Thụy Miên
 • QUYNHDAO giới thiệu
  với Quỳnh Dao, Anh Việt, Nguyễn Phi, Ngọc Quang
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Le Thanh, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Quốc Dũng
 • hung45htqs giới thiệu
  với hung45htqs, Vũ Thành An
 • Phạm Chinh Đông giới thiệu
  với Thanh Duyên, Phạm Chinh Đông, Phạm Tấn Hưng
 • haianhyeunhacvietnam giới thiệu
  với HẢI ANH, Thơ : Nguyễn Phương Phương
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Hà Lan Phương, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Keyboard: Nguyễn Hải, Cao Nguyên
 • Tamlinhle giới thiệu
  với Le Linh, Hoàng Trọng - Vĩnh Phúc
 • NgocXuyen giới thiệu
  với Ngọc Xuyến và Tác Giả, Phạm Chinh Đông, Đỗ Hải
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Đình Văn, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Nguyễn Hiền, Nguyễn Hải
 • NiNa giới thiệu
  với NiNa, Ngô Thụy Miên
 • vinh huy giới thiệu
  với Vinh Huy, Nhật Hạ SG
 • lam hoang nghia giới thiệu
  với Tâm Thư, Lâm Hoàng Nghĩa, Cao Ngọc Dung
 • vovinhthuan giới thiệu
  với Thúy An, Võ Vĩnh Thuận, Đỗ Hải
 • tranquynhluu giới thiệu
  với Philong, Trần Quỳnh Lưu
 • Kimjormi giới thiệu
  với Kimjormi, Ngọc Trọng
 • thiquan giới thiệu
  với Quỳnh Dao, Thi Quân, YCH Studio
 • Sơn Nữ giới thiệu
  với Sơn Nữ, Văn Cao
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Mai Hậu, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Quang Đạt, Thơ: Minh Thi
 • haianhyeunhacvietnam giới thiệu
  với HẢI ANH, Thơ : THÁI PHONG
 • thuonghoai giới thiệu
  với Vnguyen, Kevinnguyen
 • Mai Dang giới thiệu
  với Quang Minh, Mai Đằng, Lam Quân
 • lamkimlehang giới thiệu
  với LÂM KIM LỆ HẰNG, Vũ Thành An, Thuy Nga Paris by Night
 • Duy Định giới thiệu
  với Duy Định
 • siliconband giới thiệu
  với Tuyết Dung, Nguyễn Minh Châu, siliconband, Khảo Mai
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Vân Khánh, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Quang Đạt, Thơ: Phạm Ngọc
 • hung45htqs giới thiệu
  với hung45htqs, Consuelo Velázquez
 • nguyenvanthuong giới thiệu
  với Nguyễn Văn Thương, Vũ Thành An
 • Cao Ngọc Dung giới thiệu
  với Trung Hiếu, Huỳnh Trọng Tâm, Cao Ngọc Dung, Vinh Hồ
 • Cao Ngọc Dung giới thiệu
  với Thuỳ An, Huỳnh Trọng Tâm, Cao Ngọc Dung, Tố Anh
 • Trần Hải Bằng giới thiệu
  với Khánh Vy, Phạm Chinh Đông, Trần Hải Bằng

Cảm Nghĩ