Tác Phẩm Mới

 • Kyra Nguyen giới thiệu
  với Kyra Nguyen, Cao Ngọc dung, Cao Ngọc Dung, Phương Lam
 • thiquan giới thiệu
  với Cao Huy Thế, Thi Quân, Đỗ Hải
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Hạnh Nguyên, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Quang Đạt, Trần Diễm Thúy
 • vietv4kevin giới thiệu
  với Ũfxgirl, Huỳnh Anh, Kevinnguyen
 • Mai Dang giới thiệu
  với Tâm Thư, Mai Đằng, Đặng Vương Quân, Khảo Mai
 • Kimjormi giới thiệu
  với Kimjormi, Huy Tuấn, Hà Quang Minh
 • lam hoang nghia giới thiệu
  với Tâm Thư, Võ Công Diên, Cao Ngọc Dung, Lâm Hoàng Nghĩa
 • phamduydung giới thiệu
  với Phạm Duy Dũng, Anh Thoa
 • QUYNHDAO giới thiệu
  với Quỳnh Dao - Tăng Đạm, Từ Công Phụng
 • nhatvu giới thiệu
  với Tố Nga, Nhật Vũ, Quang Đạt, Thơ Phạm Ngọc
 • Tamlinhle giới thiệu
  với Le Linh, Pham Duy
 • thuonghoai giới thiệu
  với Vnguyen, Kevinnguyen, Thơ Bùi Giáng
 • NiNa giới thiệu
  với NiNa, Lam Phương
 • hung45htqs giới thiệu
  với Le Linh & Hung45htqs, Trần Thiện Thanh
 • nguyen thanh ngoc giới thiệu
  với Thanh Ngọc, Anh Tuấn
 • nghieuminh giới thiệu
  với Minh Khoa, Nghiêu Minh
 • vinh huy giới thiệu
  với Tâm Thư & Quang Châu, Vinh Huy, Cao Ngọc Dung, M. Madalena Hoa Ngâu
 • lamkimlehang giới thiệu
  với LÂM KIM LỆ HẰNG, Trần Quang Lộc, Jet Studio
 • camha giới thiệu
  với Cẩm Hà, Hoài Trung, Duyên An
 • phamanhdung giới thiệu
  với Thúy Nga, Phạm Anh Dũng, Việt
 • phamanhdung giới thiệu
  với Phạm Anh Dũng, Lê Trọng Nguyễn, Đinh Đức Thảo Linh
 • doantankhang giới thiệu
  với Lê Duy (Montreal, Canada), Phạm Duy
 • Phạm Chinh Đông giới thiệu
  với Thanh Duyên, Phạm Chinh Đông, Đỗ Hải, Phạm Chinh Đông
 • Duy Định giới thiệu
  với Duy Định
 • NgocXuyen giới thiệu
  với Ngọc Xuyến, Phạm Chinh Đông
 • haianhyeunhacvietnam giới thiệu
  với HẢI ANH, Bluejade Tran
 • vovinhthuan giới thiệu
  với Thùy An, Võ Vĩnh Thuận, Đỗ Hải
 • QUYNHDAO giới thiệu
  với Quỳnh Dao, Mai Anh Tuấn, Giang Đông
 • lam hoang nghia giới thiệu
  với Tâm Thư, Lâm Hoàng Nghĩa, Cao Ngọc Dung
 • lamkimlehang giới thiệu
  với LÂM KIM LỆ HẰNG, Lam Phương, THÚY NGA PARIS
 • nhatvu giới thiệu
  với Tấn Đạt, Nhật Vũ, Quang Đạt, Thơ Phạm Ngọc
 • Kyra Nguyen giới thiệu
  với Kyra Nguyen, Nguyễn Minh Châu, Khảo Mai
 • NiNa giới thiệu
  với NiNa, Ngoại Quốc, Khúc Lan
 • Tamlinhle giới thiệu
  với Le Linh, Phú Quang
 • hung45htqs giới thiệu
  với hung45htqs, Phạm Mạnh Cương
 • phamduydung giới thiệu
  với Phạm Duy Dũng, Trịnh Công Sơn
 • maytim giới thiệu
  với Mây Tím, Ngô Càn Chiếu, Quang Đạt
 • thiquan giới thiệu
  với Quốc Duy, Thi Quân, Đỗ Hải, Lời 1: Thanh Liêm - Lời 2: Thi Quân
 • Gia Nhi GYN giới thiệu
  với Bảo Yến, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Quốc Dũng, Thơ: Phạm Ngọc
 • QUYNHDAO giới thiệu
  với Quỳnh Dao, Phạm Duy, Thơ : Cung Trầm Tưởng
 • lam hoang nghia giới thiệu
  với Quốc Duy - Bè phụ họa :Thúy An, Lâm Hoàng Nghĩa, Đỗ Hải
 • haianhyeunhacvietnam giới thiệu
  với HẢI ANH, Vũ Hoàng Mai
 • MINH HO giới thiệu
  với Hà Lan Phương, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương, Minh Hồ
 • lamkimlehang giới thiệu
  với LÂM KIM LỆ HẰNG, Trần Thiện Thanh, Asia KARAOKE
 • doantankhang giới thiệu
  với Lê Duy (Montreal, Canada), Anh Bằng
 • nhatvu giới thiệu
  với Nhật Vũ
 • NiNa giới thiệu
  với NiNa, Trường Sa
 • phamduydung giới thiệu
  với Phạm Duy Dũng, Mai Bích Dung
 • Cao Ngọc Dung giới thiệu
  với Trung Hiếu, Huỳnh Trọng Tâm, Cao Ngọc Dung, Trang Y Hạ
 • Kyra Nguyen giới thiệu
  với Kyra Nguyen, LMST, Cao Ngọc Dung, Minh Hồ

Cảm Nghĩ