Bạn đang ở đây

Điều lệ HHHH

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của ncchieu

Chúng tôi đang soạn thảo lại điều lệ hoạt động của HHHH.
Trong khi chờ đợi điều lệ mới, những điều lệ cũ trên HHHH vẫn được áp dụng.

Xin được nhắc lại :
Khi đăng nhạc, xin lưu ý những điều lệ sau:

(1) Không đăng bài có âm hưởng chính trị.

(2) Không đăng nhiều hơn 1 bài trong vòng 3 ngày cho mỗi ca sĩ. Dù được giới thiệu bởi người khác nhau, nhưng nhạc phẩm cùng ca sĩ vẫn không thể quá 1 bài trong vòng 3 ngày. Bài vi phạm sẽ bị trì hoãn (delayed) đến ngày thứ 3.

(3) Không đăng ở trang chủ những nhạc phẩm không phải của thành viên HHHH. Nếu tiếng hát, nhạc, và lời đều không phải của thành viên HHHH, xin đăng ở forum Giải Trí Âm Nhạc.

Ban Điều Hành sẽ bổ xung, trì hoãn, khoá, hoặc xoá những bài viết không hợp với điều lệ HHHH.

Ảnh của Tom Vo

I see !

Gửi bài vào mạng xã hội