Bạn đang ở đây

LỖI TRÊN SERVER HHHH

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của ncchieu

Những lỗi trên server HHHH sẽ được ghi lại nơi đây

Ảnh của ncchieu

Admin phải dùng lại dữ kiện của ngày 04/07/2017 để sửa lỗi này.
Cảm phiền các thành viên đã gửi bài giữa 04 va 06/07 gửi lại bài đã gửi.
Thành thật cáo lỗi và xin cảm ơn

Admin HHHH
Ngô Càn Chiếu

Ngô Càn Chiếu
Admin hathaykhongbanghayhat.org
http://www.ngocanchieu.net
http://facebook.com/ngocanchieu

Gửi bài vào mạng xã hội