Bạn đang ở đây

Thiên Thu

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của Mai Dang
Thể loại: 
Ca sĩ: 
Hương Giang
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Mai Đằng
Lời ca: 
Mai Đằng
Hoà âm: 
Lam Quân
Nhạc mp3: 
Nhạc bản - Minh họa: 

Cảm nhận

Ảnh của hathayhayhat

Bài hát nao cûa MD cûng buÒn ca thêm vào giong ca buÒn cûa Huong Giang Càng buÒn thêm
làm cho TH nho ngươi tu o Long Giao năm xưa qua bai tho cua anh ấy sau day
Chiêu Mưa Long Giao
Trời có điêu chi buồn, mà trời mưa mãi thế
Cây co có chi buÒn, mà co cây ngấn lê
Anh nhớ em từng phút, anh thương em từng giây
Chim nào không có cánh, cánh nào không muốn bay
Người nào không có lòng, lòng nào không ngất ngây
BuÒn làm sao biết gởi, nổi nhớ thương làm sao
Ngày xưa chim hoàng håt, vươt chin tầng mây cao
Ngày xưa khăp năm châu, bước chân còn nhở hep
Bây giờ giữa Long Giao, anh châm điếu thuốc lào
Năm nghe mưa sùn sut, lòng chơt thấy xót xa.
Chien Si Vo Danh

Ảnh của hathayhayhat

Kính anh Chiến sĩ Vô Danh Rose

Cám ơn anh đã chia xẻ bài thơ CHIỀU MƯA LONG GIAO thật buồn cùng bản nhạc buồn này !
Thật ra bản nhạc này M.Đ viết thuơng một người bạn học đã tử trận tại chiến trường Cai Lậy năm 1972 mùa hè đỏ lửa !!!
Chúng ta có lẽ cùng mang tâm trạng đau buồn ấy nên đã có cơ hội gặp nhau chăng ... Hello Mong được thưởng thức nhiều hơn về dòng thơ sâu lắng đầy kỷ niệm của anh ClapClapClap

M.Đ Thumbs

Ảnh của hathayhayhat

Có người bạn thân vừa chép cho bài thơ này của Hà Thượng Nhân đã được Vũ Đức Nghiêm phổ nhạc:

Tro*`i co' đie^`u chi buo^`n
Ma` tro*`i mu*a ma~i the^'
Ca^y co? co' chi buo^`n
Ma` co? ca^y đa^~m le^.
Ma` co? ca^y le^. tuo^n
Anh nho*' em tu*`ng phu't
Anh thu*o*ng em tu*`ng giy,
Chim na`o kho^ng co' ca'nh
Ca'nh na`o kho^ng the`m bay
Ngu*o*`i na`o kho^ng co' lo`ng
Lo`ng na`o kho^ng nga^'t nga^y
Gu*?i la`m sao no^`i nho*'
Trao la`m sao nie^`m thu*o*ng
Nho*' thu*o*ng nhu* tro*`i đa^'t
Tro*`i đa^'t va^`n vo^ thu*o*`ng
Nga`y xu*a chim kho^`ng bo^.c
Vu*o*.t chi'n ta^`ng ma^y cao
Nga`y xu*a kha('p na(m cha^u
Bu*o*'c cha^n coi nho? he.p
Ba^y gio*` giu*~a Long Giao
Ngo^`i nghe mu*a su`i su.t
Anh cha^m đie^'u thuo^'c la`o
Mi`nh say, mi`nh say sao
Mi`nh say , mi`nh say sao?

Cám ơn anh thật nhiều ! Thumbs
M.Đ

Gửi bài vào mạng xã hội